مسابقــــــــــــه

1.جزایر لانگرهاس کجاست؟سوال

2.روز چهارم هفته چهارشنبه است یا چار شنبه؟یول

3.هواپیمایی از ایران به سمت ترکیه در حال حرکت است که در بین مرز ایران و ترکیه سقوط

می کند بازمانده ها را کجا دفن می کنند؟تعجب

خب هر کس به هر سه این سوالا جواب بده نفر اوله و هر کس به دوتا جواب نفر دوم وبه

همین ترتیب نفر سومبغل

/ 0 نظر / 4 بازدید